Skip to main content

Komplex programmal a közösségért Faddon

EFOP-1.6.2-16 szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal

Kedvezményezett neve: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe: Komplex programmal a közösségért Faddon
Szerződött támogatás összege: 199.417.205 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00038

Projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja, hogy Fadd Nagyközség Önkormányzata a Láthatár Nonprofit Egyesülettel konzorciumban, a mélyszegénységben élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózását és integrációját segítse, a társadalmi kirekesztés megszüntetését elősegítse, egy egyenrangú településrész kialakulási folyamatának az elindításában közreműködjön. A szolgáltatásrendszerével a szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási hátrányok kezelését tűzte ki célul a Csillag- „Cserhaj” szolgáltató pont és ház működtetése, a jelenlét alapú szociális munka biztosítása által.

A település egészét célzó bizalomépítő, erősítő tevékenységek szervezése, mint pl. „Roma kultúra” napok, bábfesztivál, közösségi gyereknap, Mikulás ünnepség, főzőverseny, stb.

Telepen élő tanulók felzárkóztatása, képesség- és kompetenciafejlesztése, tehetséggondozó foglalkozások, pályaorientációs szakma túra működő vállalkozás, szakközépiskola látogatásával, nyári szünetben balatoni- és napközis táborok, családi kirándulások. drogprevenciós felvilágosító megelőzési programok.

Egészségügyi szűrések megszervezése, egészségfejlesztő, felvilágosító programok, étkezési szokások fejlesztése, közösségi egészségnapok, Főző-klub.

Képesség-, készség- és kompetenciafejlesztő programok: OKJ-s képzések, informatikai és nyelvi készségek fejlesztését biztosító programok, akkreditált kulcsképesség fejlesztő, pályaorientációs és álláskeresési képzés.

Foglalkoztatás elősegítése: egyéni és csoportos tanácsadás, helyi munkáltatók számára a célcsoport foglalkoztatására érzékenyítése, vállalkozóvá válást elősegítő csoportos foglalkozás.

Leave a Reply