Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban

Munkaerőpiaci és pálya orientációs fejlesztő szolgáltatások

Projekt azonosító: EFOP-1.4.2-16-2016-00018
Támogatás összeg: 499.954.164,- Ft.
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósításának kezdete: 2017. október 1.
Projekt fizikai befejezése: 2022. május 31.
A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg

Projekt tartalmának bemutatása

A támogatás segítségével Kőkút Község Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumában megvalósuló pályázat keretében képzések, rendezvények valamint foglalkoztatás valósul meg. A pályázat célja a halmozottan hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának a segítése, a társadalmi kirekesztés megszüntetése, egy egyenrangú településrész kialakulási folyamatának az elindítása. Egy olyan ház létrehozása volt a cél ahol mind a közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási hátrányok kezelésével lehet foglalkozni. A képzések keretében kőműves, valamint kerti munkás OKJ képzések valósulnak meg, különböző tréningek, mint például csoportos egészségfejlesztés, önismereti csoportfoglalkozás, tehetséggondozás, meseterápiás csoport. Ezen kívül különböző táborok, kirándulások mind gyermekek mind felnőttek számára. Rendezvények keretében Tündérkert kialakítása, Közösségi gyermeknap, Főzőverseny valamint Tolerancia Kupa valósulnak meg. A projekt megvalósítása során teljesült a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.