logo
Láthatár Közhasznú Egyesület
Nyilvántartásba vételi szám: E-001786/2018

Engedéllyel rendelkező D körös képzési programjaink:
 1. Álláskeresési ismeretek

  Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001786/2018/D001

  A képzés célja: A képzés segíti a résztvevőket a sikeres álláskeresésben. A résztvevő széleskörű információt szerez a munkaerőpiac sajátosságairól, elsajátítja az álláskereséshez szükséges kulcskompetenciákat, meghatározza, hogy adottságaihoz, lehetőségeihez mérten milyen állásokat tud betölteni.

  Elsajátított ismeretek, kialakított készségek és képességek, kompetenciák:
  - Ismeri, és tudja alkalmazni az álláskereséshez szükséges kulcsképességeket.
  - Tud önéletrajzot készíteni. Felkészült az állásinterjúra.
  - Megtudja fogalmazni a munkával kapcsolatos elvárásait.
  - Ismeri a helyi munkaerőpiac sajátosságait.
  - Ismeri az önálló álláskeresés lépéseit.

  A képzés moduljai:
  - Álláskeresési ismeretek

  A képzés óraszáma: 30 óra (5 képzési nap, napi 6 órás időtartamban)

  A képzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges iskolai végzettség, egyéb feltétel: nincs

  A képzés díja: A képzés díja a képzésere jelentkezők létszámnak függvényében kerül meghatározásra.

  A képzés kezdete: a kellő számú jelentkezési lap beérkezését követően, ki lesznek értesítve a jelentkezők a képzés pontos kezdetéről, egyéb tudnivalókról.

 2. Pályaorientáció

  Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001786/2018/D002

  A képzés célja: A képzés célja a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára olyan alapismeretek biztosítása, amelyek hozzájárulnak a pályaorientációjának segítéséhez, valamint a sikeres pályaválasztáshoz.

  Elsajátított ismeretek, kialakított készségek és képességek, kompetenciák:
  - Domináns érdeklődési kör ismerete.
  - Munkamód ismerete.
  - Szakmaismeret.
  - Képzési lehetőségek ismerete.
  - Képes önállóan szakmát/ szakmacsoportot választani érdeklődéséhez, képességeihez kapcsolódóan.
  - Képes megtervezni a szakma megszerzéséhez szükséges lépéseket.

  A képzés moduljai:
  - Pályaorientáció
  A képzés óraszáma: 30 óra (5 képzési nap, napi 6 órás időtartamban)

  A képzés díja: A képzés díja a képzésere jelentkezők létszámnak függvényében kerül meghatározásra.

  A képzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges iskolai végzettség, egyéb feltétel: nincs

  A képzés kezdete: a kellő számú jelentkezési lap beérkezését követően, ki lesznek értesítve a jelentkezők a képzés pontos kezdetéről, egyéb tudnivalókról.

 3. Munkavállalói kulcsképesség fejlesztés

  Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001786/2018/D003

  A képzés célja: Azoknak a kompetenciáknak a kialakítása, fejlesztése, amelyek nélkülözhetetlenek a munkaerőpiacra kerüléshez, és az ott történő sikeres helytálláshoz.

  Elsajátított ismeretek, kialakított készségek és képességek, kompetenciák:
  - Kommunikációs képesség.
  - Érdekérvényesítő képesség.
  - Alkalmazkodó képesség.
  - Csapatban tud dolgozni.
  - Együttműködő képesség.
  - Tolerancia, másság elfogadása.
  - Hatékonyan működő közösség kialakulása.

  A képzés moduljai:
  - Munkavállalói kulcsképesség fejlesztés

  A képzés óraszáma: 30 óra (5 képzési nap, napi 6 órás időtartamban)

  A képzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges iskolai végzettség, egyéb feltétel: nincs

  A képzés díja: A képzés díja a képzésere jelentkezők létszámnak függvényében kerül meghatározásra.

  A képzés kezdete: a kellő számú jelentkezési lap beérkezését követően, ki lesznek értesítve a jelentkezők a képzés pontos kezdetéről, egyéb tudnivalókról.

A képzésekre jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési lap személyesen leadható a Láthatár Közhasznú Egyesület székhelyén, elküldhető levélben, illetve e-mailben.

A képzésekről további tájékoztató kérhető:
A Láthatár Közhasznú Egyesület felnőttképzéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszere letölthető, illetve megtekinthető az egyesület székhelyén.