logo
A Láthatár Közhasznú Egyesület 2003 óta működik. Elnöke és egyben képviselője dr. Liber Noémi. Az egyesület székhelye a 7900 Szigetvár, Dózsa György utca 5/A. alatt található. Az egyesületnek több célja is van. Egyrészt kulturális rendezvényekben és közösségfejlesztő tevékenységekben való részvétel és azok szervezése. A szociálisan hátrányos helyzetű cigány/roma származású gyerekek és fiatalok segítése az oktatásban. Másrészt foglalkoztatási programok szervezése és lebonyolítása, Szigetvár kistérség és Baranya Megye hátrányos területein. További célok a tartós munkanélküliek, nők, cigányok, fiatal pályakezdők jövedelemszerző tevékenységének elősegítése. Szakmai előadások, tanfolyamok szervezése, abban tevékeny részvétel. Felzárkóztatási és iskolarendszeren kívüli oktatási programok szervezése és lebonyolítása speciális pedagógiai módszerekkel.

A szervezet, hogy céljai megvalósuljanak, folyamatosan és szorosan együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az eredményes működést és a célok megvalósulását, ösztönzi a helyi szereplőket, stratégiát dolgoz ki, információt nyújt,, helyi szereplők tekintetében érdekképviseletet nyújt.

Az egyesület fő tevékenységei:
KIEMELTEN AZ ALÁBBI CÉLTERÜLETEKEN RENDELKEZIK RELEVÁNS SZAKMAI, GYAKORLATI TAPASZTALATTAL: